Skip to content
sluiten menu
Inloggen

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Disclaimer


Op deze pagina vind je de disclaimer van Wegter.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wegter Grootverbruik B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wegter Grootverbruik B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wegter Grootverbruik B.V.


Geen garantie op juistheid 

Wegter Grootverbruik B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie (zoals productspecificaties, productbeschrijvingen, prijzen en afbeeldingen) op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wegter Grootverbruik B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.