Skip to content
sluiten menu
Inloggen

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacy verklaring


Wegter Grootverbruik B.V., gevestigd aan Deventerstraat 11, 7575 EM Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wegter Grootverbruik B.V.
Deventerstraat 11
7575 EM Oldenzaal
 +31 (0)541 581600
marketing@wegter.nl


Algemeen

In deze privacyverklaring geven we aan hoe we de informatie die u aan Wegter Grootverbruik B.V. verstrekt bij het bezoeken van deze website en tijdens correspondentie met ons, gebruiken en beschermen.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u contact met ons opnemen via het betreffende contactgedeelte op de website. Hiermee verzamelen we de informatie die u invult, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en uw vraag. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail, via de contactgegevens op deze website en via onze social media kanalen. Als u contact met ons opneemt, verzamelen we uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres en alle andere informatie die u ons verstrekt en die we nodig hebben om u verder te helpen en om met u te kunnen communiceren.

Als u uzelf abonneert op onze marketingcommunicatiemiddelen, verzamelen wij de informatie die u ons verstrekt, waaronder uw e-mailadres, de onderwerpen waarvoor u updates of verdere informatie wenst te ontvangen en alle andere informatie die u besluit aan ons te verstrekken, zoals uw naam, bedrijf en positie. U kunt uzelf altijd afmelden voor deze berichten door op de afmeldlink in de footer van onze mailings te klikken en de instructies te volgen.

Als u één van onze klanten, leveranciers of prospects bent, kunnen wij beperkte persoonlijke gegevens verwerken in het kader van onze zakelijke relaties met u, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, bedrijf en functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en indien van toepassing, KvK-nummer, BTW-nummer, IBAN.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze websites via cookies. Bekijk het gedeelte “Cookies” hieronder en onze cookie verklaring voor meer informatie.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken de informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt bijvoorbeeld in verband met vragen, bestellingen, opmerkingen of klachten die u indient om zaken met u te doen en voor ons legitieme belang om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Als u één van onze klanten, leveranciers of prospects bent, gebruiken wij uw gegevens om ons contract met u op te stellen en uit te voeren. Dit kan inhouden het verifiëren van uw identiteit, het communiceren met u en het regelen van de levering van producten en diensten. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen van het documenteren en beheren van onze interne administratie.

We gebruiken de gegevens die we verkrijgen door het gebruik van onze websites voor marktonderzoek in het kader van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te verbeteren en om producten en diensten op maat te kunnen aanbieden aan onze klanten en prospects.

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt via onze websites (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie middelen) om u informatie te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie op basis van de interesses die u ons hebt gegeven. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door de instructies te volgen in de links in de footer van onze mailings.

Indien nodig, kunnen wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en voor ons legitieme doel om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevende en/of onderzoeksdoeleinden. Dit kan het delen van uw gegevens met derden omvatten, zoals overheidsinstanties of wetshandhavingsfunctionarissen.

Wanneer delen we uw persoonlijke gegevens met derden?

Indien dit nodig is voor de uitvoering van een door u bij ons gevraagde dienst, voor de uitvoering van een door u geplaatste order of voor het opvolgen van uw vragen, kunnen wij uw gegevens delen met andere partijen zoals een transportpartner, een hostingpartner of een andere partner die nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Externe dienstverleners verwerken uw gegevens namens Wegter Grootverbruik B.V. voor bovenstaande doeleinden. Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, stellen we u hier vooraf van op de hoogte.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren informatie over u slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Bent u bijvoorbeeld klant of leverancier van Wegter Grootverbruik B.V., dan bewaren wij uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u of uw onderneming met ons onderhoudt en na beëindiging van die relatie zo lang als nodig is om de hiervoor genoemde doelen te bereiken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingverplichtingen. Informatie die wij verzamelen als gevolg van het feit dat u zich hebt geabonneerd op onze marketingcommunicatie middelen wordt opgeslagen totdat u besluit uw abonnement op te zeggen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die wij over u verwerken te beschermen en te beveiligen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht Wegter Grootverbruik B.V. te vragen om een overzicht van de informatie die wij over u hebben en tevens bepaalde gegevens te corrigeren of te verwijderen, de verwerking van uw gegevens te beperken, dan wel Wegter Grootverbruik B.V. te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. U kunt ook bezwaar maken tegen enige verwerking van uw gegevens en wanneer Wegter Grootverbruik B.V. uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met marketing@wegter.nl. Als u uzelf wilt afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons, kunt u dit te allen tijde doen via de link “afmelden” onderaan dergelijke mailings.

In het geval van onopgeloste problemen, hebt u het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. We hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzekeren u dat we ons best zullen doen om eventuele ontevredenheid op te lossen.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra u gebruik hebt gemaakt van deze links om onze website te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke websites en vallen dergelijke websites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies op onze websites vereisen het gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om te meten welke pagina’s worden bezocht en welke functies het meest worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze website voortdurend te verbeteren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, bekijkt u onze cookie verklaring.

Vragen

Als u vragen hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
marketing@wegter.nl.

Wijzigen en toepasselijk recht

Wegter Grootverbruik B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door het actualiseren van deze pagina. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.


Download privacy verklaring